ទូរទស្សន៍ “វ័ន ញូស៍” បង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវកម្មវិធីពិភាក្សាព័ត៌មាន ដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍ បទអត្ថាធិប្បាយ បទពិពណ៌នា និងបទយកការណ៍ជាដើម សំដៅបម្រើសេចក្ដីត្រូវការរបស់ប្រជាជន អ្នកទស្សនាទូរទស្សន៍តាមគេហដ្ឋាន បណ្ដាញសង្គម ដើម្បីបង្កើនការអប់រំយល់ដឹង លើកស្ទួយ ការពារផលប្រយោជន៍ ការរីកចម្រើន និងសុខដុមរមនារបស់ប្រជាជន និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

លើសពីនេះទៅទៀត ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាជីវករ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

ទូរទស្សន៍ “វ័ន ញូស៍” OneNEWS មានអ្នកទស្សនាជាច្រើនលានអ្នក នឹងគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេស។

ឱកាសពិសេសសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម!!!!!

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងទូរទស្សន៍ “វ័ន ញូស៍” លោកអ្នកនឹងទទួលបានការចាក់ផ្សាយបន្ថែមចំនួន ១០ ប៉ុស្តិ៍ទៀត

ផ្សាយក្នុងថ្នាលៈ

១). ទូរទស្សន៍ឌីជីថលវ័នធីវី

២). ស្កាយវ័នធីវី

៣). វ័នធីវីផ្លើស (OneTV Plus)

ដែលមានអ្នកទស្សនាជាច្រើនលានអ្នក នៅគ្រប់ទីកន្លែង។

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖

099 778 848

086 999 810

067 999 801

សូមអរគុណ!!!